ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής

Το όραμά μου

Το υπόβαθρό μου είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό. Κατάγομαι από τη βυζαντινή οικογένεια των Συναδινών, Έλληνας της «Διασποράς» από το 1453, ενώ η μητέρα μου ήταν Αθηναία και πάντα ένιωθα την Ελλάδα στην καρδιά μου. Γεννήθηκα την ίδια χρονιά που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημιουργήθηκε μετά τη Συνθήκη της Ρώμης και έζησα στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στη Ρώμη και στο Λουξεμβούργο, ενισχύοντας έτσι την προσήλωσή μου στην έννοια και τη φιλοσοφία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, μετά την αποφοίτησή μου από το Business School Solvay στις Βρυξέλλες, εργάστηκα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να συμβάλλω στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ για 33 έτη, σε διάφορες θέσεις στο Τμήμα Δανειοδοτήσεων στην Ιταλία, την Ανατολική Ευρώπη, τη Σκανδιναβία και ύστερα ως Επικεφαλής για τη Γαλλία (ιδιωτικό τομέα), τη Ρωσία και τους Ανατολικούς Γείτονες και, τέλος, για την Ελλάδα και την Κύπρο . Όταν ο Ηλίας Ψηνάκης μου ζήτησε να συμμετάσχω ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το πολιτικό κόμμα «ΠΟΛΙΤΕΣ», δέχτηκα επειδή, αν μου επιτρέπεται να πω, θεωρώ ότι το επαγγελματικό μου υπόβαθρο και o συνδυασμός του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού πνεύματος αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα που μου επιτρέπουν να συνεισφέρω σημαντικά δια της προτεινόμενης συμμετοχής μου στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου (Επιτροπή Προϋπολογισμού ή Ελέγχου Προϋπολογισμού και Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων) τόσο στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της πατρίδας μας όσο και την ευημερία της Ευρώπης μας.

 

My vision

My background is profoundly European. Anecdotally, I descend from the Synadinos Byzantine family, arguably “Greek diaspora” since 1453, while my mother was Athenian and I have always felt Greece in my heart. I was born the same year the European Community was created following the Treaty of Rome, and I have lived in Paris, Brussels, Rome and Luxembourg, thus nurturing my adherence towards the EU concept and philosophy. Therefore, after graduating from the Solvay Business School in Brussels, I “naturally" applied to the European Investment Bank, the development Bank of the EU, to work for - and contribute to - the economic development of the EU. I worked at EIB for 33 years, in various lending positions in Italy, Eastern Europe, Scandinavia, and as Head of the Lending Divisions for France, Russia and Eastern Neighbours, and lastly Greece and Cyprus. When Ilias asked me to join as candidate to the European Parliament with “Polites”, I accepted because I deem, humbly, that my professional background and combined EU/Greek mind are key assets to enable me to contribute significantly - through my proposed participation to notably the Budget or Budget control and to the economic and financial Parliamentary Committees - towards the further economic development and European integration of both my country and OUR Europe.

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Κωνσταντίνος Συναδινός γεννήθηκε στις 7/11/1957 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά λίγο αργότερα η οικογένεια του μετακόμισε στο Παρίσι το 1959-60. Έτσι, ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε και εκπαιδεύτηκε στο γαλλικό σχολικό σύστημα, αρχικά στο Παρίσι και στη συνέχεια από το 1968 στις Βρυξέλλες όπου φοίτησε στο Lycée Français de Bruxelles και απέκτησε το γαλλικό Baccalauréat C το 1975.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος μετέβη στο Παρίσι για να μελετήσει «Ανώτερα Μαθηματικά» (1975-76) και κατόπιν επέστρεψε στις Βρυξέλλες για να σπουδάσει στο Solvay Business School (ισοδύναμο MBA) όπου απέκτησε πτυχίο του "Ingénieur Commercial" κατά το διάστημα 1976-81.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Κωνσταντίνος δίδαξε μαθηματικά για ένα έτος (1981-82) στις Βρυξέλλες και ακολούθως ξεκίνησε την επαγγελματική οικονομική του σταδιοδρομία, εργαζόμενος ως σύμβουλος σε μία ομάδα Venture Capital Research στις Βρυξέλλες μεταξύ των ετών 1982- 1983.

Μετέπειτα, ο Κωνσταντίνος προσλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) την 1η Οκτωβρίου 1983, όπου πραγματοποίησε ολόκληρη την τραπεζική του σταδιοδρομία μέχρι την αποχώρησή του από την ΕΤΕπ στα τέλη Οκτωβρίου 2016.

Κατά τη διάρκεια της 33χρονης σταδιοδρομίας του στην ΕΤΕπ, ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε ως Υπεύθυνος Δανείων για την ιταλική επικράτεια (με έδρα τη Ρώμη, Ιταλία, 1983-91) και έπειτα συνέχισε στην έδρα της Τράπεζας στο Λουξεμβούργο το 1991, όπου προήχθη σε ανώτερο στέλεχος στη Διεύθυνση Δανείων για την Ανατολική Ευρώπη. Κατά την περίοδο 1991-95 το χαρτοφυλάκιο του συμπεριλάμβανε τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Αλβανία. Στη συνέχεια προσχώρησε στο τμήμα Δανίας-Σουηδίας το 1995-99, όπου προήχθη σε Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης το 1999. Την 1η Ιανουαρίου 2000 ο Κωνσταντίνος προήχθη στη Διεύθυνση Γαλλίας (ιδιωτικό τομέα) μέχρι τα τέλη του 2003 , όταν του ζητήθηκε να ηγηθεί της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στη Ρωσία και τους Ανατολικούς Γείτονες, όπου μεταξύ του 2004-2011 δημιούργησε χαρτοφυλάκιο εργασιών άνω των 2,5 δις ευρώ.

Σε εκείνο το σημείο, λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική πρόκληση που αντιμετώπιζε η Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση του 2008-09, ο Κωνσταντίνος ζήτησε, κυρίως για πατριωτικούς λόγους, να μεταφερθεί για να γίνει επικεφαλής του ελληνικού τμήματος, όπου κατά το διάστημα από 2011-2016 συνετέλεσε στην έγκριση χρηματοδότησης άνω των 6,5 δισ. ευρώ για έργα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, σε μια περίοδο όπου η χρηματοδότηση για την Ελλάδα ήταν εξαιρετικά σπάνια και ιδιαίτερα δύσκολη. Από τον Μάρτιο του 2015 η δανειοδότηση της ΕΤΕπ προς την Κύπρο μεταφέρθηκε στο ελληνικό τμήμα, επομένως ο Κωνσταντίνος χειρίστηκε επίσης έργα της Κύπρου τον τελευταίο 1,5 χρόνο.

 

Curriculum vitae

Constantin Synadino was born on 7/11/1957 in Alexandria, Egypt, but shortly thereafter the family had to leave Egypt (like most Greeks from Egypt) and moved to Paris in 1959-60. Thus, Constantin was raised and educated under the French school system, first his primary education in Paris, and then in 1968 the family moved to Brussels where he did his secondary education at the Lycée Français de Bruxelles, and where he obtained the French Baccalauréat (section C : maths) with Mention “Bien” in 1975.

Thereafter Constantin went back to Paris to study “Mathématiques Supérieures” (the preparatory classes for the French Grandes Ecoles) in 1975-76 but he then decided to return to Brussels to study at the Solvay Business school (MBA equivalent) where he obtained the degree of "Ingénieur Commercial” over 1976-81.

Constantin then taught mathematics for a year (1981-82) at the private Brussels School in Brussels, and subsequently started his professional financial career by working as a junior consultant for a Venture Capital Research team in Brussels, 1982-09/1983.

Thereafter, Constantin was hired by the European Investment Bank (EIB) on 1st October 1983, where he carried out his entire banking career until his decision to retire from EIB at end October 2016.

During his 33-year career at EIB, Constantin started as Loan Officer in the Italian department (based in Rome, Italy, 1983-91) and then moved to EIB Headquarters in Luxembourg in 1991 when he was promoted to Senior loan officer in the Eastern Europe Department, working over 1991-95 in Bulgaria, Romania, Czech republic & Slovakia, Albania. He then joined over 1995-99 the Denmark-Sweden Division, where he was promoted to Deputy Head of Division in 1999. On 1/1/2000 Constantin was promoted to Head of the Division France (private sector) which he led until end 2003, when he was asked to head the newly established Division to develop EIB activities in Russia and the Eastern Neighbours, where he built a portfolio of operations of over EUR 2.5 billion over 01/2004-01/2011. At that point, considering the dramatic challenge that Greece was facing following the 2008-09 financial crisis, Constantin asked, notably for patriotic reasons, to be transferred to become Head of the Greek Division where over 03/2011-09/2016 he provided EIB funding of over EUR 6.5 billion for public and private sector projects in key areas of the greek economy, at a time when funding for Greece was extremely scarce and particularly difficult to implement. For the record, as of March 2015 EIB Lending to Cyprus was transferred to the Greek Division, therefore Constantin also handled Cyprus projects during his last 1.5 years at EIB.

Επικοινωνία