ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΦΩΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΦΩΤΑΚΗ
Υποψήφια Ευρωβουλευτής

Το όραμά μου

Δεν έχω σκοπό να χρησιμοποιήσω την ξύλινη γλώσσα των πολιτικών, αλλά μπορώ να υποσχεθώ αυτά για τα οποία έχω το σθένος να αγωνιστώ.

Σκοπός μου είναι η οικοδόμηση μιας Ευρώπης που θα ενσωματώσει τις ιδέες και τις αξίες του πολιτισμού μας, προκειμένου να επιτευχθεί η ευημερία. Ο αρχαίος πολιτισμός πρέπει και μπορεί να αποτελέσει την "σπίθα" για την ανάδειξη και αξιοποίηση του σύγχρονου. Η κοινωνία εξελίσσεται, μαζί της και η πολιτισμική παράδοση. Το ζητούμενο είναι ποιος μπορεί να διεκδικήσει κονδύλια για την προβολή της;

Δεσμεύομαι πως θα επιδιώξω να εκμεταλλευτώ όλα τα μέσα και τους πόρους που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συνεισφέρω στον πολιτισμικό τομέα. Αξιοποιώντας και προβάλλοντας την αξία του Πολιτισμού μας (υλικό και άυλο) είμαι πεπεισμένη πως η χώρα μας θα έχει τη θέση που της αρμόζει στα πλαίσια μιας πολιτισμικής Ευρώπης μέσω της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη.

 

My vision

I have no intention of using the language of politicians «langue de bois», but I can promise that I have the courage to fight.

My goal is to build a Europe that will incorporate the ideas and values of our culture, in order to achieve prosperity. The Ancient Greek civilization can and must be the "spark" for promoting and developing a modern Greece. Society is evolving along with cultural traditions. The question is, who can seek the funds to promote a modern cultural Greece?

I am committed to claim all the resources that the European Union has to offer, in order to contribute to our cultural sector. By using and promoting the value of our culture (material and immaterial), I am convinced that our country will be the standard of a cultural Europe through interaction with the other Member States.

Βιογραφικό σημείωμα

Γεννημένη στις Σέρρες. Παντρεμένη και μητέρα τριών παιδιών. Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Συμμετέχει ενεργά σε πλειάδα δραστηριοτήτων με σκοπό την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και των παραδόσεων της χώρας.

Πρόεδρος του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Θρακών.

 

Curriculum vitae

Born in Serres. Married and mother of three children. Technologist Civil Engineer. She works in the private sector. She is actively involved in a variety of activities to promote the Greek culture and traditions of the country.

President of the local Thracian Cultural Association.

Επικοινωνία